Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2014 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok,
 2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 201,
 4. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 5. zmiany Uchwały Nr XXXIX/389/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 7. zmiany Uchwały Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach,
 8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami,
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024,
 10. poparcia apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW - 933 stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A-1 w Mszanie,
 11. powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S położoną w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie".

zał. nr 1

20‑06‑2014 10:04:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

20‑06‑2014 10:04:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

20‑06‑2014 10:03:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

20‑06‑2014 10:04:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

20‑06‑2014 10:02:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

20‑06‑2014 10:03:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

20‑06‑2014 10:01:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

20‑06‑2014 10:00:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

20‑06‑2014 10:00:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

20‑06‑2014 10:00:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  20‑06‑2014 09:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  20‑06‑2014 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2014 10:05:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie