Projekty uchwał wniesione pod pod obrady II sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2014 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 18 grudnia 2014 roku w sprawie

:

 1. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 6. ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 7. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 8. ustalenia składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 9. zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 10. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 11. zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015,
 12. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
 13. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32,
 14. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 15. powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 16. powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 17. powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 18. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
 19. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku,
 20. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły,
 21. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami,
 22. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
 23. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok.

zał. nr 1

11‑12‑2014 12:54:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

11‑12‑2014 12:54:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

11‑12‑2014 12:54:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

11‑12‑2014 12:53:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

11‑12‑2014 12:53:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

11‑12‑2014 12:53:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

11‑12‑2014 12:52:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

11‑12‑2014 12:52:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

11‑12‑2014 12:51:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

11‑12‑2014 12:51:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑12‑2014 12:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑12‑2014 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2015 13:31:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie