Projekty uchwał wniesione pod obrady VIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2015 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady VIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 czerwca 2015 roku w sprawie

:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok,
 2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2014,
 4. zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 5. powołania Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 7. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 8. założenia szkoły o nazwie Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41,
 9. zmiany uchwały Nr II/41/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
 10. zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami,
 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026,
 13. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

zał. nr 1

18‑06‑2015 11:05:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

18‑06‑2015 11:04:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

18‑06‑2015 11:04:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

18‑06‑2015 11:04:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

18‑06‑2015 11:03:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

18‑06‑2015 11:03:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

18‑06‑2015 11:03:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

18‑06‑2015 11:03:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

18‑06‑2015 11:02:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

18‑06‑2015 11:02:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑06‑2015 10:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑06‑2015 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2015 10:59:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie