Projekty uchwał wniesione pod obrady XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego


Projekty uchwal wniesione pod obrady XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 października 2015 roku w sprawie

:

 1. zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1,
 2. zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1,
 3. zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy Obywatelskiej 30,
 4. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum w Radlinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, przy ulicy Orkana 23,
 5. przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2026,
 6. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok",
 7. ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za sięgnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
 8. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową dla Gminy Miasto Wodzisław Śląski na realizację zadania o nazwie: "Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa - Olszyny)",
 9. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatkuprzeznaczonego na pomoc finansową dla Gminy Gorzyce na realizację zadania publicznego o nazwie: "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Gorzycach",
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 - 2026,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami,
 12. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana K. O. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 13. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Związków Zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedziba w Wodzisławiu Śląskim na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 14. odwołania ze składu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Andrzeja Kania.

zał. nr 1

22‑10‑2015 15:40:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

22‑10‑2015 15:40:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

22‑10‑2015 15:39:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

22‑10‑2015 15:39:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

22‑10‑2015 15:39:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

22‑10‑2015 15:38:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

22‑10‑2015 15:38:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

22‑10‑2015 15:38:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

22‑10‑2015 15:37:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

22‑10‑2015 15:37:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑10‑2015 15:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑10‑2015 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑10‑2015 15:40:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie