Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (nie dot. osób fizycznych)


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140, poz. 1585).

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie instalacji zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska,

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli Starosta w ciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu - można przystąpić do eksploatacji instalacji.

Tryb odwoławczy: brak

Dodatkowe informacje:

Osoby fizyczne zgłaszają instalacje wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta.

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150) zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia winno zwierać poniższe dane:

  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji, (w oparciu o przeprowadzony dowód, np. studium lub wyniki pomiarów)
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
  • oraz dane określone w ust. 3-8
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 17:06:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie