Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia


OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO o ponownym przystapieniu do rozpatrzenia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej działką nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału parceli nr 2155/98, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 9.

21‑01‑2021 13:10:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO o ponownym przystąpieniu do rozpatrzenia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania za utracone prawo użytkowania wieczystego, tj.: 1/2 część z udziału 5021/1038768 przysługującego po zmarłym Józefie Nowak, 1/2 część z udziału 4030/1038768 przysługującego po zmarłym Stefanie Kabut, do nieruchomości, oznaczonej działką nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału parceli nr 2155/98, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 9.

21‑01‑2021 12:42:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego Nr WAB.6740.1.0002.2020 z dnia 4 stycznia 2021 r. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”

08‑01‑2021 13:22:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu ustnym na dzierżawę powierzchni użytkowych oraz powierzchni ogrodzeń i budynków, a także powierzchni gruntu

30‑12‑2020 13:07:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

23‑12‑2020 08:30:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO Nr WAB.6740.1.0004.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. o postępowaniu amdinistracyjnym w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inewstycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul Czarnieckiego nr 5020, działki nr 1684/28, 1606/23, 1686/28, 1688/28, 1608/23, 1690/28, 1610/23, 1692/28, 1694/28, 1696/28, 1698/28, 1700/28, 1612/23, 1702/28, 1704/28, 1614/23, 1616/23, 1706/28, 1618/23, 1620/23, 1622/23, 1624/23, 1708/28, 1383/24, 1626/25, 1710/35, 1628/23, 1630/23, 1712/35, 1632/22, 1714/35, 1634/23, 1716/35, 1636/23, 1718/35, 1638/23, 1720/35, 1640/23, 1642/23, 1722/35, 1644/23, 1383/24, 1724/35, 1726/35, 1646/23, 1648/23, 1728/35, 1650/23 i innych"

21‑12‑2020 08:30:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

11‑12‑2020 08:45:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o zamiarze oddania w dzierżawę powierzchni użytkowych

08‑12‑2020 11:55:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Starosty Wodzisławskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Godów, Obrębów Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów

26‑11‑2020 13:59:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Starosty wodzisławskiego – KORONER 2021r.

12‑11‑2020 14:21:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 1058 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 106
Informacja wytworzona przez:
Marcin Celmer , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 13:12:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie