Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia


Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)

20‑02‑2020 11:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic

04‑02‑2020 10:43:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu ustnym na dzierżawę powierzchni użytkowych oraz powierzchni ogrodzeń i budynków, a także powierzchni gruntu

21‑01‑2020 12:12:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Olza.

21‑01‑2020 08:53:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/370/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół (..)

09‑01‑2020 15:03:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wraunki i sposób ich przyznawania.

09‑01‑2020 14:54:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie informujące, że wniesione zostało odwołanie, od decyzji Starosty Wodzisławskiego z 18 grudnia 2019 r. znak WGN.683.2.9.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, k. m. 9, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału działki nr 2155/98, której: - 1/2 część z udziału 5021/1038768 przysługującego po zmarłym Józefie Nowak, - 1/2 część z udziału 5122/1038768 przysługującego po zmarłej Jadwidze Kamińskiej, - 1/2 część z udziału 4030/1038768 przysługującego po zmarłym Stefanie Kabut, w prawie użytkowania wieczystego ma nieuregulowany stan prawny.

08‑01‑2020 13:44:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania kandydatur do dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

31‑12‑2019 12:48:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

31‑12‑2019 12:43:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 1015 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 102
Informacja wytworzona przez:
Bożena Tylec , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 11:40:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie