Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia


Plik pdf Ogłoszenie o zamierze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
19‑08‑2020 12:24:43

1. Nazwa i adres organizatora: Powiat Wodzisławski ul. Bogumińska 2 44-300 Wodzisław Śląski

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

3.1. Rodzaj transportu: Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

3.2. Linie komunikacyjne, na którym będą wykonywane przewozy:

Wodzisław Śląski – Skrzyszów

Wodzisław Śląski – Krzyżanowice

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usługi opisanej w niniejszym ogłoszeniu nastąpi od 1 września 2021 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO Nr WAB.6740.1.0002.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania amdinistracyjnego w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inewstycji drogowej pn.: "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach; działki 353/49, 371/52, 370/52, 362/52, 258/53, 368/52, 556/53, 610/53, 611/53, 553/53, 552/52, 551/53, 550/53, 443/53, 444/53, 445/53, 446/53, 206/53, 488/53, 489/53, 490/53, 493/53, 492/53, 491/53, 946/53, 957/53, 958/53, 969/53, 978/53, 546/53, 547/53, 549/53, 772/53, 770/53"

14‑08‑2020 10:35:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

12‑08‑2020 08:58:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

06‑08‑2020 11:36:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu ustnym na dzierżawę powierzchni użytkowych oraz powierzchni ogrodzeń i budynków, a także powierzchni gruntu

29‑07‑2020 14:07:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic

27‑07‑2020 15:14:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.

22‑07‑2020 14:31:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I N F O R M A C J A o wyniku przeprowadzonych II rokowań dot. sprzedaży z zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Olza.

07‑07‑2020 13:41:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o zamiarze oddania w dzierżawę powierzchni użytkowych

07‑07‑2020 12:55:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wodzislawskiegoo

06‑07‑2020 10:21:03
Dokumenty:
Plik pdf Konsultacje sieci.pdf
06‑07‑2020 10:25:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt planu sieci publicznych szkół_ Powiat Wodzisławski.pdf
06‑07‑2020 10:25:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 1050 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 105
Informacja wytworzona przez:
Marcin Celmer , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2020 14:09:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie