Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia


Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/370/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół (..)

09‑01‑2020 15:03:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wraunki i sposób ich przyznawania.

09‑01‑2020 14:54:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie informujące, że wniesione zostało odwołanie, od decyzji Starosty Wodzisławskiego z 18 grudnia 2019 r. znak WGN.683.2.9.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, k. m. 9, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału działki nr 2155/98, której: - 1/2 część z udziału 5021/1038768 przysługującego po zmarłym Józefie Nowak, - 1/2 część z udziału 5122/1038768 przysługującego po zmarłej Jadwidze Kamińskiej, - 1/2 część z udziału 4030/1038768 przysługującego po zmarłym Stefanie Kabut, w prawie użytkowania wieczystego ma nieuregulowany stan prawny.

08‑01‑2020 13:44:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania kandydatur do dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

31‑12‑2019 12:48:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

31‑12‑2019 12:43:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami informuje, że zamierza oddać w dzierżawę powierzchnie użytkowe oraz powierzchnie ogrodzeń i budynków, a także powierzchnie gruntu, znajdujące się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego.

31‑12‑2019 12:02:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie informujące o wydanej przez Starostę Wodzisławskiego decyzji z 18 grudnia 2019 r. nr WGN.683.2.9.2019 w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, k. m. 9, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału działki nr 2155/98, której udział: 1/2 część z udziału 5021/1038768 przysługującego po zmarłym Józefie Nowak, 1/2 część z udziału 5122/1038768 przysługującego po zmarłej Jadwidze Kamińskiej, 1/2 część z udziału 4030/1038768 przysługującego po zmarłym Stefanie Kabut, w prawie użytkowania wieczystego ma nieuregulowany stan prawny.

23‑12‑2019 07:30:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Starosty Wodzisławskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Godów, Obręb Godów, Gołkowice, Skrbeńsko

20‑12‑2019 13:10:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie informujące o wydanej przez Starostę Wodzisławskiego decyzji z 19 grudnia 2019 r. w postępowaniu dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w ½ części, położoną w jednostce ewidencyjnej Radlin, obręb Biertułtowy, k. m. 2, oznaczoną jako działka nr 2188/229 o powierzchni 0,0206 ha, prowadzonym w wyniku wznowienia postępowania

20‑12‑2019 10:03:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STAROSTA WODZISŁAWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę.

19‑12‑2019 10:42:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 1050 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 105
Informacja wytworzona przez:
Marcin Celmer , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2020 14:09:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie