Projekty uchwał wniesione pod obrady XV sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 roku


Projekty uchwał wniesione pod obrady XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku w sprawie:

 1. rozpatrzenia ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim,  z siedzibą   w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, przy ulicy Orkana 23 i jej likwidacji,
 3. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Rydułtowach, przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji,
 4. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej  likwidacji,
 5. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji,
 6. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2016-2018,
 7. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Wodzisławskim na lata 2016-2020,
 8. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2026,
 9. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30.
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016-2026,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia   2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami,
 12. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2016,
 13. zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2016  rok.                                                        
Plik pdf zał. nr 1
22‑01‑2016 12:21:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
22‑01‑2016 12:20:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
22‑01‑2016 12:17:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
22‑01‑2016 12:16:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
22‑01‑2016 12:15:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
22‑01‑2016 12:14:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
22‑01‑2016 12:13:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
22‑01‑2016 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
22‑01‑2016 12:09:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
929KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
22‑01‑2016 12:06:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek , w dniu:  22‑01‑2016 11:43:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑01‑2016 11:43:55
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2016 12:21:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie