Projekty uchwał wniesione pod obrady XVII sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2016 roku


Projekty uchwał wniesione pod obrady XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 31 marca 2016 roku w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr I/9/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,
 2. odwołania ze składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Witolda Kacały,
 3. odwołania ze składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia,
 4. wyboru Pana Tadeusza Skatuły do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 5. wyboru Pana Grzegorza Kamińskiego do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 6. wyboru Pani Jadwigi Wojaczek do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 7. odwołania ze składu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Ireneusza Serwotki,
 8. wyboru Pani Janiny Chlebik – Turek do składu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 9. wyboru Pana Ryszarda Zalewskiego do składu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 10. wyboru Pana Adama Krzyżaka do składu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 11. wyboru Pana Ireneusza Serwotki do składu Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 12. wyboru Pana Witolda Kacały do składu Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 13. wyboru Pana Leszka Bizonia do składu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 14. wyboru Pana Mateusza Górala do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 15. wyboru Pana Eugeniusza Wali do składu Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 16. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2019,
 17. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, poprzez likwidację szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1,
 18. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, poprzez likwidację szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1,
 19. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy obywatelskiej 30 i jej likwidacji,
 20. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, przy ulicy Orkana 23 i jej likwidacji,
 21. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego na rzecz Gminy Godów,
 22. udzielenia pomocy finansowej Gminie Godów z przeznaczeniem na realizację zadania     o nazwie: „Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 23. udzielenia  pomocy finansowej Gminie Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego w Pszowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 24. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 25. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pani Krystyny Smuda z funkcji członka Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 26. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Leszka Bizoń z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 27. powołania Przewodniczącego i członka Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 28. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016-2026,
 29. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia   2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami,
 30. uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
 31. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Ireneusza Serwotki,
 32. zmiany Uchwały Nr V/61/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz  wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu w podróżach służbowych radnych.
Plik pdf zał. nr 1
25‑03‑2016 09:01:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
790KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
25‑03‑2016 09:01:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
730KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
25‑03‑2016 09:00:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
732KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
25‑03‑2016 09:00:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
735KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
25‑03‑2016 08:59:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
733KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
25‑03‑2016 08:58:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
749KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
25‑03‑2016 08:57:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
756KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
25‑03‑2016 08:56:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
733KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
25‑03‑2016 08:56:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
746KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
25‑03‑2016 08:55:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
730KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek , w dniu:  25‑03‑2016 08:11:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  25‑03‑2016 08:11:36
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2016 09:02:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie