Projekty uchwał wniesione pod obrady XXI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 sierpnia 2016 r.


Projektu uchwał wniesione pod obrady XXI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 sierpnia 2016 roku w sprawie:

 1. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową dla Miasta Wodzisław Śląski na realizację zadania publicznego o nazwie: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 – przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim”,
 2. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,
 4. zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
 5. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/239/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie przy ulicy Orkana 23,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Rybnik w sprawie prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie – Zdrój w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. zmiany uchwały Nr LI/539/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016 – 2026,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami,
 12. przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia,
 13. uchylenia uchwały Nr XX/267/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana P. C. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
 14. uchylenia uchwały Nr XX/268/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana P. C. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
 15. wyboru Pani Krystyny Szymiczek do składu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 16. wyboru Pani Krystyny Szymiczek do składu Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 17. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Plik pdf zał. nr 1
19‑08‑2016 10:41:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
19‑08‑2016 10:41:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
19‑08‑2016 10:40:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
19‑08‑2016 10:39:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
19‑08‑2016 10:39:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
905KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
19‑08‑2016 10:38:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
884KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
19‑08‑2016 10:37:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
889KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
19‑08‑2016 10:37:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
907KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
19‑08‑2016 10:36:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
989KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
19‑08‑2016 10:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑08‑2016 10:14:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑08‑2016 10:14:12
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2016 11:16:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie