Projekty uchwał wniesione pod obrady XXX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 czerwca 2017 r. r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 czerwca 2017 roku w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2016 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutoriom z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok,
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławia Śląskim z siedzibą w Wodzisławia Śląskim za rok obrotowy 2016,
  4. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 284 242,00 złotych,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Województwem Śląskim w zakresie powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu prowadzenia zadania pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatowa nr 5000 S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Raciborskim oraz Powiatem Rybnickim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego,
  7. wyrażenia zgody na zbycie Miastu Żory 709 akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S. A. w Żorach, o wartości nominalnej łącznie 70 900,00 zł,
  8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
  9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032,
  10. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.
Plik pdf zał. nr 1
16‑06‑2017 11:25:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
16‑06‑2017 11:24:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
16‑06‑2017 11:24:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
16‑06‑2017 11:23:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
707KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
16‑06‑2017 11:22:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
379KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
16‑06‑2017 11:22:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
355KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
16‑06‑2017 11:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
16‑06‑2017 11:20:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
16‑06‑2017 11:20:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
16‑06‑2017 11:19:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  16‑06‑2017 11:11:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  16‑06‑2017 11:11:58
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2017 11:25:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie