Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu Wodzisławskeigo w dniu 1 września 2017 r.


Projekty uchwal wniesione pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu Wodzisławskeigo w dniu 1 wrzesnia 2017 roku w sprawie:

 1. przyjęcie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
 2. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 3. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
 4. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032,
 5. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu Wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 6. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wodzisławski,
 7. określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski,
 8. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 9. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 10. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami pod nazwą „Zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla Muzeum w Wodzisławiu Śląskim”,
 11. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury pod nazwą „Remont czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim”,
 12. zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Plik pdf zał. nr 1
28‑08‑2017 09:17:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
28‑08‑2017 09:17:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
28‑08‑2017 09:16:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
28‑08‑2017 09:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
28‑08‑2017 09:15:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
28‑08‑2017 09:14:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 007KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
28‑08‑2017 09:13:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 016KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
28‑08‑2017 09:12:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
28‑08‑2017 09:11:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
28‑08‑2017 09:10:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  28‑08‑2017 08:55:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  28‑08‑2017 08:55:33
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2017 09:23:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie