Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2017 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2017 roku w sprawie:

 1. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego i urządzenia do kompresji klatki piersiowej,
 2. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonych za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018,
 3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 5. przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Postawy Rodzicielskie w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Wodzisławskim na lata 2017-2020,
 6. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
 7. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,
 8. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
 9. zmiany uchwały nr XXVII/340/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 – przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,  
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata  2017 - 2032,
 12. odwołania Wicestarosty Powiatu Wodzisławskiego,    
 13. delegowania radnego Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.                                                                                              
Plik pdf zał. nr 1
24‑11‑2017 11:15:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
24‑11‑2017 11:14:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
24‑11‑2017 11:14:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
430KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
24‑11‑2017 11:13:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
367KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
24‑11‑2017 11:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
24‑11‑2017 11:12:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
24‑11‑2017 11:10:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
17,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
24‑11‑2017 11:10:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
561KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
24‑11‑2017 11:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
24‑11‑2017 11:08:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
578KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑11‑2017 10:50:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑11‑2017 10:50:18
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 11:15:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie