Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 10 maja 2018 roku r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskeigo w dniu 10 maja 2018 roku w sprawie:

  1. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela,
  2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego,
  3. powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Gaszowice nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie działkami nr 1675/69 o pow. 0.0555 ha, nr 1679/69 o pow. 0.0457 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Gaszowice, obręb Gaszowice, przy ulicy Rydułtowskiej 1,
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
  6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032,
  7. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  8. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego.
Plik pdf zał. nr 1
30‑04‑2018 15:48:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
30‑04‑2018 15:48:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
30‑04‑2018 15:47:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
425KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
30‑04‑2018 15:47:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
30‑04‑2018 15:46:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
578KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
30‑04‑2018 15:46:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
808KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
30‑04‑2018 15:46:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
328KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
30‑04‑2018 15:45:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  30‑04‑2018 14:41:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  30‑04‑2018 14:41:57
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2018 15:48:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie