Projekty uchwał wniesione pod obrady XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 21 czerwca 2018 roku r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w  dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok,
 2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok,
 3. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017,
 5. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim,
 6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnej umowy o współpracy pomiędzy Powiatem wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Jelgava w Republice Łotewskiej,
 8. powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarzadzania publiczna drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/470/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 12. zmiany Uchwały Nr XVII/236/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty Wodzisławskiego Pana Ireneusza Serwotki.
Plik pdf zał. nr 1
15‑06‑2018 11:29:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
15‑06‑2018 11:29:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
15‑06‑2018 11:29:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
806KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
15‑06‑2018 11:28:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
15‑06‑2018 11:28:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
15‑06‑2018 11:27:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
640KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
15‑06‑2018 11:26:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
15‑06‑2018 11:26:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
330KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
15‑06‑2018 11:26:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
658KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
15‑06‑2018 11:25:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
919KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  15‑06‑2018 11:07:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  15‑06‑2018 11:07:58
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2018 11:31:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie